Konkurs – dofinansowanie projektów organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP

Ministerstwo Gospodarki ogłasiło konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów promujących przedsiębiorczość, które będą realizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (European SME Week 2013) do 30 listopada 2013 roku. Zgłaszać można się do 26 sierpnia.

Celem konkursu jest wyróżnienie inicjatyw, które w najbardziej interesujący sposób będą promować przedsiębiorczość oraz inspirować do rozwoju własnej działalności gospodarczej. Mogą w nim brać udział podmioty, które nie działają w celu osiągania zysku, m.in. gminy, urzędy pracy, organizacje pozarządowe.

Wyboru wniosków, którym przyznana zostanie dotacja, dokona komisja powołana przez dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia MG. Zgłoszenia oceniane będą przede wszystkim pod względem oryginalności (maks. 60 punktów), wykonalności (maks. 15 punktów) oraz umiejętności dotarcia do szerokiego grona odbiorców (maks. 25 punktów).

Dotacja zostanie przyznana projektom, które uzyskają powyżej 60 punktów. Maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie nie więcej niż 20 tys. zł i nie będzie przekraczała 50 proc. kosztów organizacji przedsięwzięcia.

Więcej informacji: LINK