Dziennik Gazeta Prawna: Dopłaty dla wszystkich firm będą równe

Zakłądy pracy chronionej jeszcze przez pierwszy kwartał 2014 roku będą otrzymywać dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w takiej samej wysokości jak obecnie – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Wprowadzenie takiego trzymiesięcznego okresu vacatio legis przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa z 8 listopada 2013 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizację ustawy okołobudżetowej, która została przekazana do Senatu. Posłowie zdecydowali, że planowane przez rząd zmiany związane ze zrównaniem dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników zaczną obowiązywać nie od 1 stycznia, ale 1 kwietnia 2014 roku.

To oznacza, że firmy działające na otwartym rynku pracy będą jeszcze do tego momentu otrzymywać 70 proc. kwot, które przysługują pracodawcom ze statusem ZPChr. Ponadto w tym okresie nie wzrośnie podstawa dofinansowań. Natomiast zrównanie dopłat do płac nastąpi od drugiego kwartału przyszłego roku. Ostatecznie kwoty dofinansowań, które będą przysługiwać wszystkim pracodawcom, różnią się od tych wskazanych w projekcie ustawy. W przypadku osoby ze znaczną niepełnosprawnością będzie to 1800 zł, czyli o 120 zł mniej niż pierwotnie planowano, a dla pracownika z lekkim jej stopniem kwota dopłaty wyniesie 450 zł (było 480 zł). Wzrost nastąpił w odniesieniu do osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością. Na nią przysługiwać będzie 1125 zł, zamiast 960 zł.

Więcej: gazetaprawna.pl
12.11.2013
Michalina Topolewska
LINK