Upadłość czy restrukturyzacja – debata online

Jak wspierać przedsiębiorstwa odczuwające skutki spowolnienia gospodarczego? Które z branż są w największym stopniu zagrożone upadłością? Jakie rozwiązania wparcia firm sprawdzają się w innych krajach europejskich? I wreszcie, jakie działania pomocowe, przez kogo i w jakim momencie powinny być oferowane, aby przedsiębiorcy uodpornili się na wstrząsy i wahania koniunktury? Na te i wiele innych pytań udziela odpowiedzi eksperci podczas debaty online Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która odbędzie się 28 listopada.

Podstawę dyskusji stanowić będą analizy dokonane w projekcie ISR, który służy zbudowaniu Systemu Wczesnego Ostrzegania i Systemu Wczesnego Reagowania pozwalającego na podejmowanie działań wyprzedzających, korygujących, a przede wszystkim obniżających koszty ekonomiczne i społeczne okresowych zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki.
Więcej: LINK