Dziennik Gazeta Prawna: Dodatkowe wsparcie firm za zatrudnienie młodzieży

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – informuje „DGP. Resort pracy planuje wprowadzenie rozwiązań wspierających zatrudnienie wśród młodych.

Projektowane zmiany to między innymi bony na staże lub wyjazd do pracy w innym województwie. Będą one gwarancją dla pracodawcy, który zatrudniając lub przyjmując na staż młodego pracownika, otrzyma odpowiednie dofinansowanie.

– To rozwiązanie rynkowe, które powoduje, że środki publiczne są efektywniej wykorzystywane. Sama forma pomocy zwiększa odpowiedzialność i zapobiegliwość osób młodych – zaznacza prof. Elżbieta Kryńska, ekspert rynku pracy z Uniwersytetu Łódzkiego. Przyznaje jednak, że to rozwiązanie jest dobre, ale nie wystarczające. Dopiero ogólny spadek bezrobocia spowoduje również jego zmniejszenie w grupie ludzi młodych.

Więcej: gazetaprawna.pl
05.08.2013
Karolina Topolska