Debata o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w UE

W ramach Miesiąca Jednolitego Rynku w okresie od 23 września do 23 października Unia Europejska organizuje cykl debat internetowych między obywatelami, przedsiębiorcami, organizacjami, osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie unijnej polityki oraz unijnymi liderami na temat  sposobów ulepszania jednolitego rynku UE. Jedna z debat będzie poświęcona zagadnieniu uznawania kwalifikacji zawodowych w UE.

Debata odbędzie się w związku z dyskusją poświęconą tematyce pracy (debata online 23-25 września). Zachęcamy wszystkie organizacje rzemiosła, a także przedsiębiorców do przyłączenia się do prowadzonych konsultacji.

Więcej informacji na temat Miesiąca Jednolitego Rynku można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (podstrona dot. uznawania kwalifikacji zawodowych) pod poniższymi linkami:
– w języku polskim: LINK
– w języku angielskim: LINK
oraz na dedykowanej stronie Komisji Europejskiej LINK, z której można ściągnąć także materiały promocyjne.