Dziennik Gazeta Prawna: Biurokrację należy likwidować ostrożnie

„Każda inicjatywa związana z ograniczaniem barier administracyjnych przyjmowana jest przez Związek Rzemiosła Polskiego i sektor MSP z nadzieją i optymizmem” – czytamy w wypowiedzi Elżbiety Lutow, dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości ZRP, dla Gazety Prawnej.

„W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad ustawą o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Autorzy dokonali kompleksowego przeglądu polskiego prawa i proponują wprowadzenie zmian w 81 ustawach, które mają w założeniu zlikwidować przepisy stanowiące nadmierne obciążenia.”

„Polskie prawo, bowiem wciąż zawiera zbyt dużo nieprzyjaznych przepisów. Zdaniem Związku Rzemiosła do pomysłu wprowadzenia w jednej ustawie tak wielu zmian dotyczących różnych dziedzin działalności gospodarczej należy podejść bardzo ostrożnie.”

„Zbyt obszerny projekt może nie zostać sfinalizowany po przeprowadzeniu konsultacji społecznych – trudno przecież w tak krótkim czasie dokonać całościowej oceny wszystkich skutków regulacji. Już sama nowelizacja kodeksu spółek handlowych i umożliwienie przedsiębiorcom przekształcenia w spółki prawa handlowego to zagadnienie, które powinno być przedmiotem szczegółowej, osobnej debaty. Nagromadzenie tematów i pośpiech legislacyjny mogą doprowadzić do wprowadzenia nieprzemyślanych rozwiązań. Mimo wątpliwości, co do procesu uchwalania ustawy Związek Rzemiosła Polskiego ocenia projekt bardzo pozytywnie”

Więcej: edgp.gazetaprawna.pl
12.05.2010
LINK