Seminarium „HACCP – system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „HACCP – system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, zasady dokumentowania i weryfikacji systemu”.

Seminarium zostanie zorganizowane przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network i odbędzie się 24 maja 2010 r. (poniedziałek) w hotelu RadissonBlu w Warszawie, ul. Grzybowska 24, w sali konferencyjnej „Wiosna” w godz. 10:30 – 14:30.

Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne. Można zgłaszać maksymalnie dwie osoby z jednej firmy.

Zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych należy nadsyłać do dnia 21 maja br., e-mailem (seminaria_een@parp.gov.pl) lub faksem (022 432 70 46). Ze względu na ograniczoną pulę miejsc, PARP zastrzega sobie możliwość skrócenia podanego powyżej terminu nadsyłania zgłoszeń. O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie zgłoszenia zostanie bezzwłocznie potwierdzone drogą mailową. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

Kontakt: Aleksandra Wolska, Zespół Przedsiębiorczości PARP, tel. 022 432 82 99, e-mail: aleksandra_wolska@parp.gov.pl.”

Formularz zgłoszeniowy: LINK
Program seminarium: LINK