Dzień Rzemiosła w Izbie Radomskiej połączony z 75 leciem Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych i Przeds