„Dzięki oznakowaniu CE rynek europejski należy do Ciebie”

15 czerwca 2010 Komisja Europejska rozpoczęła kampanię informacyjną “Dzięki oznakowaniu CE rynek europejski należy do Ciebie”.

Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt jest zgodny ze wszystkimi odpowiednimi przepisami UE, co pozwala na jego wprowadzenie na rynek oraz sprzedaż w całej Unii. Poprzez umieszczenie oznakowania CE na swoim towarze, producent deklaruje na własną odpowiedzialność, że dany produkt spełnia wszystkie obowiązujące wymogi prawne, a zwłaszcza te gwarantujące zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Prawne i gospodarcze sankcje za nadużycia są na tyle duże, że przedsiębiorcy boją się łamać prawo.
Kampania skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i ma na celu podniesienie ich świadomości i zrozumienie oznakowania CE.

Nie wszystkie produkty sprzedawane w UE muszą być opatrzone oznakowaniem CE. Ma ono zastosowanie do około 23 różnych kategorii produktów, takich jak zabawki, produkty elektryczne, maszyny, wyposażenie ochrony osobistej i windy.

Zaostrzenie kontroli przeprowadzanej przez notyfikowane organy oraz wzmocnienie nadzoru rynku podnoszą jednak reputację oznakowania CE i zwiększają zaufanie konsumentów.

Wraz z wejściem w życie zmienionego pakietu przepisów dotyczących rynku wewnętrznego towarów zwiększono znaczenie i wiarygodność oznakowania CE.

Więcej informacji w załączniku.