„Dzięki oznakowaniu CE rynek europejski należy do Ciebie”

15 czerwca 2010 Komisja Europejska rozpoczęła kampanię informacyjną “Dzięki oznakowaniu CE rynek europejski należy do Ciebie”.

Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt jest zgodny ze wszystkimi odpowiednimi przepisami UE, co pozwala na jego wprowadzenie na rynek oraz sprzedaż w całej UE. Poprzez umieszczenie oznakowania CE na swoim towarze, producent deklaruje na własną odpowiedzialność, że dany produkt spełnia wszystkie obowiązujące wymogi prawne, a zwłaszcza te zapewniające zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Prawne i gospodarcze sankcje za nadużycia w zakresie niezgodności są na tyle duże, że zniechęcą ogromną większość przedsiębiorstw prowadzących działalność w sposób zgodny z prawem do nieprzestrzegania tych przepisów.

Kampania skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i ma na celu podniesienie ich świadomości i zrozumienie oznakowania CE.

Nie wszystkie produkty sprzedawane w UE muszą być opatrzone oznakowaniem CE. Ma ono zastosowanie do około 23 różnych kategorii produktów, takich jak zabawki, produkty elektryczne, maszyny, wyposażenie ochrony osobistej i windy.

Oznakowanie CE nie wskazuje, że produkt został wykonany na terenie EOG, a jedynie świadczy, że został on oceniony przed wprowadzeniem na rynek, a zatem spełnia wymogi prawne (np. zharmonizowany poziom bezpieczeństwa). Oznacza to, że producent sprawdził, czy produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi i istotnymi wymogami (np. wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa) odpowiednich dyrektyw, lub poddał go badaniu przez notyfikowany organ oceny zgodności.

Zaostrzenie kontroli przeprowadzanej przez notyfikowane organy oraz wzmocnienie nadzoru rynku podnoszą jednak reputację oznakowania CE i zwiększają zaufanie konsumentów.

Wraz z wejściem w życie zmienionego pakietu przepisów dotyczących rynku wewnętrznego towarów zwiększono znaczenie i wiarygodność oznakowania CE.

Więcej informacji w załączniku.