XXI edycja ogólnopolskiego konkursu o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”

Etap regionalny Konkursu przeprowadzony zostanie najpóźniej do dnia 6 listopada  2023 r. w siedzibach wskazanych przez organizatorów.

Etap ogólnokrajowy odbędzie się w dniu  5 grudnia 2023 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Regulamin konkursu