Dz. Gazeta Prawna: Mała firma to mniejsze obowiązki i obciążenia

Obniżenie kosztów prowadzenia działalności, uproszczenia związane z rozwiązywaniem stosunku pracy, odbiurokratyzowanie zatrudnienia mają pomóc pracodawcom w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Te i inne postulaty zgłoszono podczas debaty: „Kodeks pracy a tworzenie miejsc pracy w sektorze mikro, małych i średnich firm”, zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP. Uczestnicy spotkania dyskutowali jakie zmiany w prawie pracy pomogą w zwiększeniu zatrudnienia w sektorze mikroprzedsiębiorstw – czytamy w Dzienniku.

Zdaniem rozmówców kodeks pracy wciąż jest zbyt restrykcyjny i to zarówno dla pracodawców jak i dla pracowników z przewagą utrudnień po stronie przedsiębiorców. Przedstawiciele pracodawców zaproponowali używanie jednego rodzaju umowy o pracę oraz obniżenie poziomu ochrony zatrudnienia. Konieczne jest uproszczenie procedur związanych z zatrudnianiem, zniesienie kosztów postojów od nich niezależnych. Chcą niższych kosztów pracy i większej swobody w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników.

Postulaty przedsiębiorców nie są nowe, występują z nimi od lat, do tej pory jednak nie bardzo skutecznie.
Także związki zawodowe mają swoją wizję złagodzenia utrudnień narzuconych przez kodeks pracy w stosunku do firm najmniejszych, zatrudniających do 5 osób. Według nich dobrym rozwiązaniem będzie np. tworzenie małych centrów świadczących usługi kadrowe na rzecz takich firm.
Więcej:
dgp.pl
Tomasz Zalewski