Portal: Prezydent.pl: Spotkanie z centralami związkowymi i pracodawcami

Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się w środę z przedstawicielami central związkowych i organizacji pracodawców reprezentowanych w Komisji Trójstronnej. Tematem rozmowy był dialog społeczny.

W spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka; Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda; Przewodniczący OPZZ Jan Guz; Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik; Prezydent PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz; Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski ; Przewodniczący Konwentu Business Centre Club Wojciech Warski.
 Kancelarię Prezydenta reprezentowali Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Rybicki, Sekretarz Stanu w KPRP Irena Wóycicka i szef Gabinetu Prezydenta Paweł Lisiewicz.
 
Minister Sławomir Rybicki powiedział na briefingu po spotkaniu, że zaproszenie do rozmów było wystosowane przez Kancelarię Prezydenta z prośbą, aby wspólnie się zastanowić, czy w Polsce możliwy jest dialog społeczny, a jeżeli tak, to czy w obecne, czy w nowej formule.
Zdaniem prezydenta trzeba ułatwiać dialog i poszukiwać okoliczności, które temu dialogowi i poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań mogą sprzyjać. Jest to możliwe szczególnie wtedy, kiedy strony deklarują chęć rozmowy, a takie okoliczności zachodzą tym razem – powiedziała szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek.

– Konkluzją spotkania było wspólne stanowisko związków zawodowych i pracodawców, że niezwłocznie przystąpią wspólnie do rozmów o tym, jakie taka formuła mogłaby mieć zastosowanie i jakie miałby mieć ramy – dodał Zastępca Szefa KPRP.
 
Jak podkreśliła minister Irena Wóycicka, Prezydent RP uważa, że dialog społeczny jest bardzo ważną instytucją w Polsce, a zaprzestanie jego działania od czerwca tego roku, kiedy związki zawodowe wystąpiły z Komisji Trójstronnej może rodzić różne niedobre konsekwencje dla ładu społecznego w Polsce.

 Więcej: LINK