Dz.Gazeta Prawna: Elastyczne rokłady tylko za zgodą pracowników

Czytając artykuł przedsiębiorca dowie sie krok po kroku jak wprowadzić w swojej firmie 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy.Żeby jednak mogło do tego dojść pracodawca będzie musiał uzyskac zgodę związków zawodowych bądź przedstawiciela zatrudnionych. Elastyczne formy pracy pozwolą właścicielowi firmy dostosować czas pracy do faktycznych potrzeb rynku.Forma utrzyma sie na rynku a zatrudnieni zachowaja pracę,

 

Chcąc skorzystac z wydłużonego okresu rozliczeniowego przedsiębiorca musi uzasadnić tę decyzję, później zawrzeć porozumienie z przedstawicielami pracowników, a jeżeli ich nie ma zasugerować ich wybranie.
Podpisane porozumienie musi przekazać okręgowemu inspektorowi pracy w ciągu pięciu dni od jego zawarcia.
Zachęcamy do przeczytania artykułu
Więcej:
dgp.pl
Łukasz Guza
11.07.2013
LINK