Zapraszamy do konsultacji

Zapraszamy przedstawicieli środowiska rzemiosła do przesyłania uwag do projektu projekt wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020. Regulują one m.in. niesłychanie ważną dla organizacji rzemiosła kwestię – wysokość obowiązkowego wkładu własnego przedsiębiorcy korzystającego z usługi rozwojowej ( usługi szkoleniowe, doradcze i inne ).

Projekt MIiR zakłada m.in. minimalny obowiązkowy wkład własny na poziomie 30 proc. (rozdz. 4, pkt 6 – dofinansowanie usługi rozwojowej od 50 do 70 proc.), co może spowodować spadek zainteresowania szkoleniami i innymi usługami rozwojowymi dofinansowywanymi z EFS ze strony zakładów rzemieślniczych.

W związku z powyższym prosimy o potraktowanie tych konsultacji priorytetowo i przesłanie nam uwag (e-mail: nzn@zrp.pl) do 12 stycznia 2015. ZRP przygotuje i prześle stanowisko w imieniu wszystkich organizacji rzemiosła w wymaganym przez MIiR terminie do 14 stycznia 2015.

Projekt wytycznych: LINK
Pismo przewodnie MIiR:
LINK
Formularz zgłaszania uwag:
LINK