Dz. G. Prawna: Nowe etykiety w żywności

„Dziennik Gazeta Prawna” przypomina o wchodzącym w życie 13 grudnia rozporządzeniu 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Przewiduje ono szczegółowe wymagania dla przedsiębiorców w kwestii informacji o produkcie, jakie muszą przekazać klientowi.

Rozporządzenie dotyczy wszystkich przedsiębiorców działających na terenie UE i obejmuje produkty żywnościowe opakowane, jak i te sprzedawane bez niego. Produkty wprowadzone przed 13 grudnia mogą być sprzedawane do wyczerpania zapasów.

Na opakowaniu musi znaleźć się nazwa produktu, wykaz, ilość i kategorie składników (oleje, mieszanki owocowo-warzywne itp.), występujące substancje alergenne, ilość żywności netto, data minimalnej trwałości lub terminu przydatności oraz warunki przechowywania albo użycia. Konieczne będzie też wskazanie nazwy producenta lub importera, kraju lub miejsca pochodzenia produktu oraz instrukcji użycia

Więcej: gazetaprawna.pl
12.12.2014
Joanna Kowalska
LINK