Trójstronna Komisja o kształceniu zawodowym i ochronie miejsc pracy

10 grudnia uczestnicy Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych przyjęli Deklarację współpracy w sprawie rozwoju kształcenia zawodowego. Podsumowano także prace nad nowelizacją ustawy o ochronie miejsc pracy. 

Przyjmując Deklaracje uczestnicy oznajmili, że  będą pracować nad jednolitym modelem kształcenia zawodowego, sposobem jego finansowania oraz promocją. Uzgodniono, iż zostanie powołany międzyresortowy Zespół ds. kształcenia zawodowego, który ma zająć się problematyką poprawy na rynku statusu szkół zawodowych oraz kształcenia zawodowego. Do prac w Zespole zostaną zaproszeni partnerzy społeczni Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił wyniki badań w zakresie przyszłości zawodowej absolwentów szkół zawodowych.

 

Obrady TK skoncentrowały się na tematyce dotyczącej systemu kształcenia zawodowego w Polsce, w tym wsparcia rozwoju kształcenia ponadpodstawowego dostosowanego do oczekiwań rynku pracy oraz promocji kształcenia zawodowego.

Zdaniem uczestników kształcenie zawodowe powinno być skoordynowane z potrzebami poszczególnych sektorów gospodarki. Konieczna jest współpraca z pracodawcami już na etapie opiniowania kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego, a następnie samego procesu kształcenia.

Zdaniem ministra pracy  szkolnictwo zawodowe jest dziś w Polsce niedocenione i dlatego należy wspierać proces doradztwa zawodowego, a przede wszystkim wzmocnić kompetencję doradców diagnostycznych.
Posiedzenie poprowadził Przewodniczący TK – Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. W spotkaniu udział wzięła Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej oraz wiceministrowie z resortów: gospodarki, nauki i szkolnictwa wyższego, finansów, infrastruktury i rozwoju, administracji i cyfryzacji.
Więcej: LINK

Treść Deklaracji: LINK