Dotacje płynnościowe z UE dla mazowieckich przedsiębiorców

W dniu 14 października 2020 uruchomiono nabór wniosków o bezzwrotne dotacje płynnościowe dla mikro i małych przedsiębiorców z Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,. O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący jako przeważającą działalność: transportową, gastronomiczną, działalność agencji reklamowych, fotograficzną, artystyczną i literacką, sportową, rozrywkową oraz drukarską. Pula dostępnych środków to 44,7 mln zł.

Nabór wniosków będzie trwał do 21 października 2020. Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym adresem:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/3-3-innowacje-w-msp-typ-projektow-finansowanie-wydatkow-msp-dotyczacych-utrzymania-biezacej-dzialalnosci-firmy-i-zapewnienia-jej-plynnosci-finansowej-wskutek-covid-19-nr-rpma-03-03-00-ip-01-14-11/