Doradztwo ppp dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego organizuje doradztwo ppp dla przedsiębiorców, planujących udział w przedsięwzięciach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Doradztwo dla firm będzie dostępne dla zainteresowanych przedsiębiorców co tydzień, w każdy wtorek, aż do końca grudnia 2015 r.

Pomoc ekspercka ma na celu zachęcanie przedsiębiorców do tworzenia konsorcjów podmiotów prywatnych zainteresowanych realizacją przedsięwzięć ppp. Spotkania z ekspertem ppp przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy posiadają już podstawową wiedzę na temat ppp.

Działania PARP mające na celu promocję ppp w Polsce są realizowane od 2011 roku w ramach projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Dotąd zorganizowano liczne seminaria dla przedsiębiorców i przedstawicieli podmiotów publicznych, debaty, konkursy dla podmiotów publicznych planujących realizację przedsięwzięcie ppp, przygotowano wiele publikacji edukacyjnych oraz przeprowadzono szereg badań rynku ppp w Polsce.
Więcej: LINK