DGP: Zamówienia publiczne tylko dla firm zatrudniających na etat

We wtorek rząd przyjął zalecenia związane z zatrudnieniem przy zamówieniach udzielanych przez administrację centralną. Standardem w przetargach ma być wymaganie umów o pracę zamiast umów cywilnoprawnych.

Duży nacisk na takie rozwiązanie został  położony w przyjętej w ubiegłym roku ustawie Prawo zamówień publicznych. Niestety założenia pozostają jedynie na papierze, a klauzula społeczna, która miała do nich skłaniać często jest pomijana.

Zgodnie z zaleceniami klauzula ma być teraz standardem w przetargach administracyjnych (ministerstwa, urzędy, instytucje budżetowe). Wszędzie tam, gdzie będzie to uzasadnione charakterem zamówienia. Administracja będzie monitorowana pod tym względem.

Więcej: gazetaprawna.pl
28.06.2015
LINK