Decydent & Decision Maker: LOBBING w centrum uwagi

„Wyjątkowo gorący ostatnio temat lobbingu wywołuje różne reakcje i komentarze. Większość bezmyślnych wynikających z niewiedzy, co to jest rzecznictwo interesów, czyli: dbanie o jakość życia, pracy, kultury, sportu, społeczeństwa obywatelskiego. Do, jakże potrzebnego, głosu rozsądku należy zaliczyć dzisiejszą (19 bm.) konferencję w Polskiej Agencji Prasowej zorganizowaną przez Kongres Przedsiębiorczości.” – czytamy na portalu Decydent & Decision Maker.

„Prezesi i dyrektorzy największych polskich i zagranicznych organizacji biznesowych w Polsce jednogłośnie uznali potrzebę lobbingu, który jest nieodzownym elementem każdej demokracji i służy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Każdy z osobna podał przykłady lobowania własnych organizacji w sprawach dotyczących rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Prelegenci uznali, że lobbing w Polsce musi być prowadzony w sposób jawny, transparentny i udokumentowany.”
 
„Jednomyślnie uznano, iż tzw. lobbing hazardowy nie miał znamion lobbingu par excellence, a był jedynie klasycznym przykładem załatwiactwa, które zawsze i w każdym przypadku musi być piętnowane i karane.”

„Obecni w PAP-ie przedstawiciele Kongresu Przedsiębiorczości w osobach: Roma Rewald – prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Martin Oxley – prezes Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, Lars Bosse – prezes Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Monika Constant – dyrektor generalna Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, Mieczysław Bąk – dyrektor w Krajowej Izbie Gospodarczej, Dariusz Witkowski – dyrektor w Konfederacji Pracodawców Polskich, Zbigniew Gajewski – dyrektor w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Elżbieta Znosko-Łapczyńska – dyrektor w Związku Rzemiosła Polskiego oraz Joanna Gawkowska-Kuk – prawnik z Polskiej Rady Biznesu, przyjęli stanowisko, które cytujemy w całości.”

„Kongres Przedsiębiorczości, będący platformą współpracy największych organizacji biznesowych w Polsce, oświadcza, iż wykorzystywanie nieformalnych powiązań polityki i biznesu w celu wpływania na treść prawa musi być za wszelką cenę wyeliminowane. Zarazem apelujemy o wzmocnienie roli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w pracach legislacyjnych. Tylko tą drogą można rozwijać w naszym kraju demokrację i społeczeństwo obywatelskie.”

Więcej: Decydent & Decision Maker
21.10.2009
Decydent & Decision Maker
LINK