Debata on-line – Partnerstwo Publiczno-Prawne

6 w grudnia godzinach 10.00 – 11.30 pod adresem www.ppp.parp.gov.pl odbędzie się internetowa transmisja debaty ekspertów, poświęcona ekonomicznym i finansowym uwarunkowaniom planowania przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, to analiza ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia. Głównym jej celem jest ocena opłacalności przedsięwzięcia oraz kapitału zaangażowanego w to przedsięwzięcie, zarówno z punktu widzenia partnera prywatnego, jak i podmiotu publicznego. Jak należy podejść do tego zagadnienia? Jakie narzędzia wykorzystywać? W końcu, jak postrzegają finansowanie przedsięwzięć ppp podmioty publiczne, tj. samorządy, a jak przedsiębiorcy?
Więcej: LINK