Debata: „Młodzi przedsiębiorcy: od talentu do dobrze prosperującego biznesu”

Przedsiębiorczość młodzieży jest jedną z kluczowych odpowiedzi na zatrudnienie młodzieży oraz stymulatorem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki europejskiej. Kraje UE proponują różne inicjatywy i programy, aby pomóc młodym ludziom w tworzeniu przedsiębiorstw, począwszy od kształcenia i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości; informacje, porady, coaching; wsparcie finansowe; oraz infrastrukturę, w tym inkubatory i sieci młodych przedsiębiorców. Bardzo obiecującym rozwiązaniem wydaje się wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu umiejętności przedsiębiorczych od najmłodszych lat.

Promowanie rozwoju przedsiębiorczości leży u podstaw ducha, misji i pracy SMEunited. Poprzez tę debatę chcemy przyczynić się do zaprezentowania najlepszych praktyk w całej Europie. Chcemy lepiej zrozumieć, co nasi członkowie, organizacje MŚP na poziomie krajowym, inicjują we współpracy z instytucjami edukacyjnymi, aby odkrywać i promować utalentowanych przedsiębiorców oraz wspierać ich w ich drodze do tworzenia udanych firm. Przekażemy te doświadczenia europejskim decydentom i specjalistom zajmującym się edukacją, aby wspólnie stworzyć odpowiednie środowisko i ścieżki zachęcające naszych młodych ludzi do zostania odnoszącymi sukcesy przedsiębiorcami.

SMEunited organizuje tę debatę w kontekście Europejskiego Roku Młodzieży i jego corocznego tematu „Młodzież i wykwalifikowana siła robocza”.

Informacje: 15 września 2022 /14:30 – 16:30 / Osobiście lub online – prosimy o zaznaczenie w komentarzach

Oryginalny artykuł z formularzem zgłoszeniowym do debaty

Młodzież i wykwalifikowana siła robocza – Temat roczny SMEunited 2022