Zachęty i zwolnienia podatkowe mogą mieć negatywne skutki dla MŚP

Zachęty i zwolnienia w systemach opodatkowania osób prawnych są szeroko stosowane przez rządy krajowe w Europie w celu stymulowania inwestycji lub wspierania badań i innowacji. Chociaż wsparcie publiczne na rzecz nagradzania pozytywnych efektów zewnętrznych działalności gospodarczej jest ważne dla zwiększenia ogólnego dobrobytu, takie środki podatkowe powodują również dodatkową złożoność i koszty przestrzegania przepisów dla MŚP.

Ponadto różne systemy podatkowe są również stosowane przez duże firmy w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych. W związku z tym systemy podatku od osób prawnych muszą znaleźć odpowiednią równowagę między tworzeniem zachęt, unikaniem wysokich kosztów przestrzegania przepisów i zapewnianiem równych warunków działania dla wszystkich przedsiębiorstw.

Gerhard Huemer, dyrektor ds. polityki gospodarczej SMEunited, omówił zalety i wady zachęt i zwolnień systemów opodatkowania przedsiębiorstw podczas przesłuchania przed Podkomisją ds. Podatków Parlamentu Europejskiego. Głównym problemem MŚP są złożone przepisy podatkowe z licznymi zwolnieniami, które powodują wysokie koszty przestrzegania przepisów. Jednocześnie przedsiębiorstwa wielonarodowe mogą wykorzystywać te zasady w inżynierii podatkowej, aby obniżyć swoje obciążenia podatkowe. Skutkuje to znacznie niższymi efektywnymi stawkami podatkowymi dla dużych przedsiębiorstw w porównaniu z MŚP.

Ponadto Gerhard Huemer wyjaśnił, że z zachęt podatkowych korzystają głównie duże przedsiębiorstwa i operatorzy zasiedziali. na badania i innowacje. Podczas gdy MŚP realizujące nowatorskie projekty i startupy bardzo często nie przynoszą zysków w fazie innowacji, nie mają żadnych korzyści z takich zachęt. W związku z tym środki wsparcia, takie jak dotacje i instrumenty finansowe, mogą przynieść lepsze rezultaty i istnieje niższe prawdopodobieństwo, że wywołają zbędną stratę społeczną (deadweight effects).

Wreszcie, Pan Huemer odniósł się do niedawnego wniosku dotyczącego ulgi zmniejszającej nierówności pomiędzy długiem a kapitałem (DEBRA) i z zadowoleniem przyjął możliwość zapewnienia ulgi podatkowej dla finansowania kapitałowego w celu zmniejszenia niekorzystnej sytuacji kapitału w porównaniu z finansowaniem kredytowym. Odrzucił jednak pomysł ograniczenia możliwości odliczania odsetek od kredytów, co zwłaszcza w przypadku MŚP o wysokim wskaźniku zadłużenia po kryzysie, przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego.

oryginalny artykuł SMEunited