Debata ekspercka – Reforma usług zatrudnienia

Kancelaria Prezydenta oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zorganizowały w Pałacu Prezydenckim debatę ekspercką – „Reforma usług zatrudnienia”.

W spotkaniu udział wzięli eksperci, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, administracji rządowej, służb zatrudnienia i pomocy społecznej, organizacji pracodawców i zrzeszających agencje pracy oraz dziennikarze piszący o rynku pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej było reprezentowane przez Sekretarza Stanu Jacka Męcinę oraz dyrektorów w  Departamencie Rynku Pracy i Departamencie Analiz Ekonomicznych i Prognoz.

Debata koncentrowała się na dwóch ważnych aspektach przygotowywanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz na założeniach dotyczących Programu – Aktywizacja i Integracja (PAI). 

Uczestnicy podkreślali, że reforma rynku pracy jest koniecznością z uwagi na szybko zachodzące zmiany w stosunkach pracy i gospodarce. Wskazywano, że projektowane zmiany są próbą innowacyjnego podejścia do rozwiązywania istniejących problemów, choć pojawiały się również głosy, że zakres zmian jest zbyt mały. Mówiono także o możliwości wystąpienia niezamierzonych efektów projektowanych zmian.

 Więcej: LINK