Szkolenia dla mikro i małych firm

Od 1 kwietnia 2013r. do 31 marca 2014r. Centrum Przedsiębiorczości S.A realizuje projekt  „Śląskie! – w stronę Słońca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1.

Projekt jest skierowany do pracowników, właścicieli, współwłaścicieli mikro i małych przedsiębiorstw zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie instalacji i eksploatacji urządzeń opartych na Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) do zastosowań w gospodarstwach domowych, w tym kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła.

Udział w projekcie jest bezpłatny, objęty pomocą publiczną dla przedsiębiorstw w ramach pomocy de minimis.
Będzie to cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu systemów grzewczych i elektrycznych opartych na OZE w tym m.in.: Pozyskiwanie energii słonecznej; Kolektory słoneczne – budowa, zasada działania; Pompy ciepła ze źródłem powietrze/ziemia; Systemy i układy hydrauliczne do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej współpracujące z kolektorami słonecznymi i pompami ciepła; Źródła finansowania inwestycji opartych o OZE.

 Szkolenia składać się będą z 4 dni trwających zajęć teoretycznych i 3 dniowych zajęć praktycznych i będą realizowane od maja 2013r. do marca 2014r. w 6 grupach szkoleniowych, zlokalizowanych na terenie śląska, w zależności od usytuowania chętnych przedsiębiorstw.
 Więcej: LINK