Członkowie sieci Euro Team debatowali o wprowadzeniu euro w Estonii

Związek Rzemiosła Polskiego jest członkiem grupy Euro Team Network, zrzeszającej specjalistów z krajów pozostających poza strefą euro i współpracujących z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej do spraw gospodarczych i finansowych.

Ostatnie spotkanie grupy EuroTeam Network odbyło się 18 listopada 2010 r. w Tallinnie i poświęcone było praktycznym aspektom wprowadzenia w Estonii waluty euro, co nastąpi już 1 stycznia 2011 roku.

Estończycy są przygotowani na zmianę waluty – w listopadowym sondażu przeprowadzonym na zlecenie rządu tylko 13 proc. ankietowanych zadeklarowało potrzebę pozyskania dodatkowych informacji na temat euro. Warto jednak podkreślić, że Estończycy przygotowania do wprowadzenia euro rozpoczęli już w roku swojej akcesji do UE. Pierwotnie zakładano bowiem, że europejska waluta zostanie przyjęta 1 stycznia 2007 roku. Kryzys finansowy zweryfikował jednak te plany.

Więcej informacji w załączniku.