Cukiernictwo i Piekarnictwo: Więcej teorii, mniej praktyki?

„Środowisko rzemieślnicze nie neguje konieczności zreformowania szkolnictwa zawodowego, jednakże Związek Rzemiosła Polskiego już wyraził niepokój, jaki budzą pomysły zwiększenia w praktyce liczby godzin zajęć teoretycznych czy nie do końca wyjaśniona sprawa działalności w przyszłości rzemieślniczych komisji egzaminacyjnych” – czytamy w Cukiernictwie i Piekarstwie.

„Od początku tego roku trwały konsultacje społeczne dotyczące propozycji resortu edukacji podczas wojewódzkich konferencji organizowanych przez kuratoria oświaty. Pierwsza konferencja odbyła się w styczniu w Gdańsku, a zamykająca – 26 kwietnia w Warszawie.”

„- Na konferencji konsultacyjnej w Gdańsku propozycje zmian w systemie szkolnictwa zawodowego przedstawił Zbigniew Włodkowski, wiceminister edukacji narodowej – mówi Dariusz Gobis, dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Średnich i Małych Przedsiębiorstw w Gdańsku. Dotyczyły one między innymi organizowania egzaminów kończących naukę zawodów.”

Więcej: cukiernictwo.elamed.pl
Jacek Sielski
1.06.2010