Coraz bliżej wzmocnionej współpracy w sprawie jednolitego patentu europejskiego

10 marca Rada Unii Europejskiej zatwierdziła wzmocnioną współpracę 25 państw członkowskich w zakresie jednolitych patentów. Mimo zastrzeżeń dotyczących braku stałego i obowiązkowego tłumaczenia patentów na język angielski, włączyła się do niej także Polska. Zgody na współpracę nie wyraziły Włochy i Hiszpania.
 

15 lutego 2011 roku Parlament Europejski zagłosował za uruchomieniem procedury wzmocnionej współpracy mającej na celu stworzenie wspólnego systemu patentowego Unii Europejskiej. Teraz, podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Konkurencyjności, formalnie przyjęto decyzję zezwalającą na tę formę współpracy. Kolejnym krokiem będzie przedstawienie przez Komisję Europejską wniosku w sprawie stworzenia jednolitego patentu oraz wniosku regulującego system językowy.
 

Więcej informacji: LINK