Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na pismo ZRP skierowane do Prezesa Rady Ministrów

Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał odpowiedź na wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie podjęcia decyzji umożliwiających „odblokowanie” środków Funduszu Pracy przeznaczonych m. in. na realizowanie dotychczasowych form wsparcia pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego.

Treść pisma w załączniku