Ceny Transferowe, Forum w Ministerstwie Finansów

Pierwsze posiedzenie Forum Cen Transferowych odbędzie się 26 marca w Ministerstwie Finansów. Udział w wydarzeniu zapowiedziała szefowa resortu, prof. Teresa Czerwińska. Forum ma być stałą platformą dyskusyjną o cenach transferowych między administracją skarbową a biznesem, światem nauki i organizacjami pozarządowymi. Spotkania będą się odbywać co najmniej raz na kwartał. Ma to zapewnić jak najszerszą reprezentację środowisk, które mogą napotykać praktyczne problemy w stosowaniu przepisów z tego zakresu.
Uczestnictwo w Forum ma charakter otwarty, a o udziale w nim decyduje kolejność zgłoszeń.  Jeden podmiot może być reprezentowany przez nie więcej niż dwie osoby.
 
Potwierdzenia przyjmowane są do 22 marca  na e-maila forum.tp@mf.gov.pl

Więcej: LINK