Centrumpr.pl: Parasol ochronny dla małych i średnich firm

„W Polsce działa prawie 3,9 miliona małych i średnich przedsiębiorstw. Jednym ze wskazywanych przez specjalistów ograniczeń w ich rozwoju są zawiłe przepisy i procedury prawne. Rozwiązaniem tej sytuacji może być ubezpieczenie ochrony prawnej dla firmy.” – czytamy na portalu centrumpr.pl.

„Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) składają się firmy, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników oraz których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity  bilans roczny nie jest większy niż 43 miliony euro. Choć mają one zazwyczaj niewielki zasięg działania to ich znaczenie i wpływ na gospodarkę wynika głównie z liczby – w 2008 roku stanowiły 99,9% wszystkich przedsiębiorstw i wytwarzały 46,9% produktu krajowego brutto.”

„Niestety niewielkie firmy są bardziej narażone na zagrożenia wynikające z funkcjonowania na wolnym rynku. Według ekspertów ponad połowa mikro i małych firm znajduje się w trudnej sytuacji. Za główne powody tego stanu podaje się kryzys gospodarczy, liczne bariery administracyjne oraz rosnące koszty prowadzenia przedsiębiorstw (Związek Rzemiosła Polskiego, „Zła sytuacja sektora MŚP”, 24.08.2010). Kolejną ważną barierą utrudniającą rozwój MSP w Polsce są kwestie związane z wykonywaniem prawa.”

„Funkcjonowanie na wolnym rynku często zmusza firmy do konieczności wystąpienia w obronie swoich interesów na drogę prawną. Tymczasem długotrwałe procedury sądowe, zarówno w kwestiach cywilnych, karnych, jak i rejestrowych, powodują mnożenie związanych z nimi kosztów, w tym wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych czy kosztów procesu. Długie oczekiwanie na orzeczenie bądź wyrok, a także przeciągająca się egzekucja postanowień, niejednokrotnie przekracza finansowe możliwości małych firm, w wyniku czego w rzeczywistości nie mogą one skorzystać z pełni przysługujących im praw i możliwości.”

„Ubezpieczenie ochrony prawnej dla firmy nie jest ofertą kancelarii prawnej, ale stwarza możliwość poszerzenia dostępu do usług prawniczych, a także do środków niezbędnych do opłacenia adwokatów, radców prawnych czy pełnomocników oraz poniesienia kosztów sądowych. W ramach polisy ubezpieczony może także otrzymać dodatkowych wymierną korzyść, jaką jest dostęp do nielimitowanej liczby telefonicznych porad prawnych. Dzięki nim ubezpieczony uzyskuje pomoc jeszcze zanim pojawi się spór prawny, w szczególności w razie potrzeby wyjaśnienia kwestii mogących rzutować na sytuację firmy oraz na podejmowane decyzje biznesowe. Osoba ubezpieczona dzięki takiemu wsparciu może konsultować prawne aspekty i ryzyka potencjalnych problemów. Dzięki temu nie jest zmuszona każdorazowo wyszukiwać specjalisty w danej dziedzinie prawa – ten obowiązek przejmuje ubezpieczyciel.”

Więcej: centrumpr.pl
LINK
19.11.2010