Centra B+R zostaną dofinansowane

Trwają konsultacje międzyresortowe i społeczne Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowej na centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W ramach programu firmy mają otrzymać bezzwrotne dotacje na infrastrukturę w celu rozpoczęcia lub rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Takie potrzeby zgłaszali przedsiębiorcy dla których barierą w prowadzeniu działalności B+R jest brak właściwej infrastruktury badawczej, dostosowanej do ich potrzeb oraz wysokie ryzyko podejmowanych prac rozwojowych.

Dokument przewiduje udzielenie pomocy regionalnej przedsiębiorcom na inwestycję w postaci utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego. Dodatkowo planowane jest pokrycie części kosztów związanych z prowadzeniem prac rozwojowych w utworzonym centrum.
Więcej: LINK