Cała Polska jedną wielką strefą ekonomiczną

30 czerwca 2018 r. zacznie obowiązywać ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która poszerza obszar do niemal 100% terenów inwestycyjnych w Polsce, gdzie można uzyskać zachęty podatkowe. W opinii Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii są to przełomowe zmiany, jako, że do tej pory Specjalne Strefy Ekonomiczne funkcjonowały na zaledwie 0,08% obszaru Polski i co ważniejsze, zasady ich działania nie były zmieniane od przeszło 20 lat. Resort w ustawie dostosował funkcjonowanie stref do zmieniających się trendów gospodarczych i działań wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Najważniejsze zmiany:

  • Zwolnienie podatkowe dla inwestycji dostępne w całym kraju, ze Strefami, które dostosowują się do potrzeb przedsiębiorców.
  • Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, MŚP nie muszą przenosić się do poszczególnych Stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania. Mogą to robić tam, gdzie im wygodniej.
  • Prostsze i bardziej dostępnie inwestowanie dla mikro i średnich przedsiębiorstw, z elastycznymi wymaganiami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb.
  • Gwarancja czasu inwestycji – zwolnienia z podatku wydawane na 10, 12 lub 15 lat. Premie dla tych przedsięwzięć, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski.
  • Nowe kryteria do uzyskania ulg wspierające niedoinwestowane dotąd regiony kraju.

Więcej: http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/polska-jedna-strefa-ekonomiczna/