Business Insider:Fiskus za nas może złożyć PIT

Ministerstwo Finansów szacuje, że co czwarty podatnik skorzysta z możliwości rozliczenia jego deklaracji PIT przez fiskusa PIT za 2017 r. rozliczy za nas urząd skarbowy. Żeby tak się stało, wystarczy złożyć prosty wniosek PIT-WZ, a administracja skarbowa sporządzi zeznanie za podatnika. Fiskus zrobi to nawet wtedy, gdy podatnik uzyskuje dochody od więcej niż jednego pracodawcy lub korzysta z ulg i odliczeń. Na wypełnienie wniosku mamy czas do 16 kwietnia.
 
PIT-WZ to wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy. Można w nim określić, z jakich ulg chce się skorzystać, np. z ulgi na dzieci, czy ulgi rehabilitacyjnej.
 
Jak można podpisać wniosek:
podpisem kwalifikowanym,
profilem zaufanym,
kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu za rok poprzedni,
przy użyciu danych uwierzytelniających, stosowanych przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji – w drodze elektronicznej – posiadacza rachunku bankowego (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem tych podmiotów).

Więcej: LINK