Business Insider.pl: Nowy kodeks pracy wyprowadza związki zawodowe z firm

Obecnie związki zawodowe, by móc zawrzeć z pracodawcą układ zbiorowy muszą być reprezentatywne. Oznacza to, że jeśli związek działa pod szyldem NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) czy Forum Związków Zawodowych (FZZ), musi zrzeszać co najmniej 7 proc. załogi. Jeśli związek jest autonomiczny, czyli niezrzeszony w centrali – 10 proc. – czytamy na portalu Business Insider Polska.

 

Według nowego kodeksu pracy, aby organizacja związkowa stała się reprezentatywną, w przypadku działania w ramach którejś centrali, będzie musiała zrzeszać aż 20 proc. osób zatrudnionych w firmie. Jeżeli związek jest autonomiczny obowiązkowe będzie zrzeszenie aż 30 proc pracowników. 

 

Druga wersja zakłada całkowitą likwidację związków w firmach. W przypadku kiedy związkowi nie uda się uzyskać reprezentatywności, będzie on mógł działać tylko poza firmą. Natomiast wewnątrz organizacji będzie jej jeden reprezentant – tzw. delegat. Jednocześnie taki związek traci prawo do osób szczególnie chronionych, a prawo do strajków zastrzeżone zostanie tylko dla związków reprezentatywnych. 

 

Więcej: LINK