Business Insider.pl: Najlepiej zarabiający zapłacą wyższe składki emerytalne

Przedstawiony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada zniesienie „limitu trzydziestokrotności”. Jego wejście w życie oznaczałoby, że osoby, które zarabiają więcej niż 2,5-krotność średniej krajowej, zapłacą wyższe składki podaje portal Business Insider Polska.

 

Skutkiem zaproponowanych zmian ma być zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. To oznacza, że osoby, które zarabiają najwięcej, płaciłby wyższe składki, wyliczane od całego ich wynagrodzenia. 

 

Budżet zyskałby na tych zmianach ponad 5 mld zł rocznie. Istnieje jednak obawa, że rozwiązanie to byłoby korzystne tylko na krótką metę. W związku z tym, że system emerytalny oparty jest na regule zdefiniowanej składki, wpłacone do systemu środki, trzeba będzie później zwrócić. Zatem obecnie zaproponowane zmiany oznaczać będą wprost proporcjonalne zwiększenie świadczeń wypłacanych w przyszłości. 

 

Więcej: LINK