Konferencja „Innowacja, finansowanie, nauka, rozwój – Głos Biznesu 2017”

Konfederacja Lewiatan zaprasza 8 listopada do Poznania na bezpłatną konferencję „Innowacja, finansowanie, nauka i rozwój – Głos Biznesu 2017”. 

 

Podczas konferencji przedstawione zostaną możliwości oraz sposoby rozwiązania problemów dotyczących m.in. wsparcia dla biznesu w ramach programów TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, których celem jest pomoc firmom w zatrudnianiu naukowców; preferencyjnego finansowania bankowego dla sektora MŚP w ramach kredytu na innowacje technologiczne, a także dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych – ulgi podatkowej na B+R. Druga część konferencji poświęcona będzie dyskusji z udziałem przedstawicieli firm lokalnych. Omówione zostaną metody finansowania inwestycji, badań i możliwości rozwoju. 

 

Konferencja adresowana jest w szczególności do firm innowacyjnych, w tym zarówno przedsiębiorstw, które już prowadzą działalność badawczo-rozwojową, jak również firm, które w najbliższym czasie planują opracowanie nowych produktów lub procesów technologicznych. Jest ona dedykowana dużym, małym oraz średnim firmom z Wielkopolski poszukującym różnych źródeł wsparcia finansowego dla planowanych inwestycji. 

 

Więcej: LINK