Business Insider.pl: Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przyjęła projekt nowego prawa pracy

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przyjęła projekt nowego Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Propozycje nie są jeszcze ostatecznym projektem ustaw. Dotychczas obowiązujący kodeks ma już ponad 40 lat i pomimo wielokrotnych nowelizacji ciągle nie nadąża za ciągłymi zmianami gospodarczymi. Propozycja jest efektem 18 miesięcy działalności Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Teraz projekt trafi do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a następnie do Rady Dialogu Społecznego, gdzie będzie się toczyć dalsza dyskusja – podaje portal Business Insider.pl.

 

W zaproponowanych rozwiązaniach znalazły się m.in. nowe rodzaje umów o pracę, takie jak umowa o pracę sezonową, umowa o pracę dorywczą czy umowa o pracę tzw. nieetatową, a podstawą zatrudnienia mają być umowy o pracę lub samozatrudnienie. W propozycjach znalazło się również rozwiązanie umożliwiające dodatkową pracę na umowę-zlecenie, maksymalnie do 32 godzin w miesiącu. Pomimo zmian dotyczących urlopów komisja uznała, że nie ma potrzeby wporwadzania zmiany w przypadku urlopów na żądanie.

 

– Prof. Jakub Stelina, pracujący w komisji nad zbiorowym prawem pracy, mówił o potrzebie ożywienia dialogu społecznego: „Istotą zbiorowego prawa pracy jest to, że partnerzy społeczni w drodze dialogu kształtują własne relacje, w tym relacje zatrudnienia. Głównym wynikiem tego dialogu powinny być układy zbiorowe pracy „ – podaje portal Business Insider.pl.

 

Więcej: LINK