Budować bazę ekspertów

21 kwietnia odbyło się kolejne szkolenie warsztatowe w ramach Zadania 3. Tym razem dialog społeczny promowany był w województwie podlaskim.

 

Warsztaty mają przede wszystkim wzmocnić już istniejących i wykreować nowych ekspertów dialogu w regionie, zaangażowanych w działania Związku Rzemiosła Polskiego. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele przedsiębiorców, członkowie powiatowych rad zatrudnienia, przedstawiciele związków zawodowych, pracownicy cechów i izby rzemieślniczej.

 

Podczas szkolenia swoimi doświadczeniami na temat istoty prawidłowego funkcjonowania dialogu na poziomie regionalnym podzielili się m.in. Prezes Izby Rzemieślniczej w Białymstoku – Zbigniew Lenart, Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Białymstoku -  Jacek Hordejuk, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku – Barbara Wacławska i członek WKDS – Tomasz Szapował.