SMEunited: Brexit bez porozumienia? Ważne informacje dla firm

Jak podało SMEunited UK Borders Delivery Group w październiku organizuje wydarzenia związane z zaangażowaniem przedsiębiorców we współpracę w UE w celu omówienia zmian oraz kluczowych działań, które należy podjąć w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia.

Na stronie internetowej w Wielkiej Brytanii: https://www.gov.uk/brexit, a bardziej szczegółowo: http://bit.ly/BrexitTradingwUK przedsiębiorcy mogą znaleźć wiele przydatnych informacji na temat współpracy z Wielką Brytanią po brexicie.

Ważne punkty informacyjne (bardziej szczegółowo w prezentacji):

1) Import, eksport i odprawa celna

• Do Wielkiej Brytanii – wszystkie procedury: deklaracja i kontrole będą musiały zostać wykonane przed wprowadzeniem towarów do Wielkiej Brytanii.
• Jeśli nie będzie umowy, do przewożenia towarów do lub z Wielkiej Brytanii będzie potrzebny numeru identyfikacyjnego podmiotu gospodarczego (EORI), który zaczyna się od GB
• Do odprawy celnej w UE będzie potrzebny numer EU EORI.
• Przejściowe procedury uproszczone ułatwią import towarów w początkowym okresie po opuszczeniu Wielkiej Brytanii przez UE.
• Przedsiębiorcy zarejestrowani w TSP nie będą musieli składać pełnych zgłoszeń celnych na granicy i będą mogli odroczyć opłacenie ceł.
• Alternatywa: wspólna konwencja tranzytowa (CTC). CTC pozwala na przepływ towarów – w ramach zawieszenia cła.

2) Rozporządzenie w sprawie wytwarzanych towarów

  • „Nowe podejście”: wspólny zestaw środków regulacyjnych obejmujących towary, takie jak zabawki i maszyny – oznakowanie CE będzie akceptowane aż do odwołania.
  • W większości przypadków producenci ponoszą wyłączną odpowiedzialność prawną za zgodność i mogą samodzielnie zadeklarować towar.
  • W przypadku towarów, które wymagają oceny zgodności w celu wprowadzenia na rynek brytyjski, tylko jednostki notyfikowane w Wielkiej Brytanii będą mogły to zrobić.
  • W różnych obszarach (kosmetyki, chemikalia, leki) – firmy mogą potrzebować wyznaczyć nowych przedstawicieli w Wielkiej Brytanii.
  • Towary niezharmonizowane: rozporządzenie w sprawie wzajemnego uznawania, po opuszczeniu Wielkiej Brytanii nie będzie jego częścią. Jeszcze więcej w kwietniu 2020 r .: zaktualizowane „rozporządzenie w sprawie wzajemnego uznawania” wejdzie w życie w UE, ale nie będzie miało zastosowania do Wielkiej Brytanii.

3) Usługi

Jeśli Wielka Brytania opuści UE bez porozumienia, nie będzie systemu wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych między UE a Wielką Brytanią.
Krótkoterminowe podróże do Wielkiej Brytanii pozostaną w dużej mierze niezmienione do czasu wprowadzenia nowego systemu imigracyjnego od 2021 r. Przepisy będą jednak różnić się w poszczególnych państwach członkowskich.

4) Przepływy danych osobowych

  • Wielka Brytania utrzyma RODO.
  • Przepływy danych z Wielkiej Brytanii do UE / EOG będą nieograniczone, ale przepływy danych z UE do Wielkiej Brytanii będą ograniczone (nie ma decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony w przypadku Wielkiej Brytanii). Dlatego przedsiębiorstwa w UE będą musiały wdrożyć alternatywne mechanizmy transferu.