Bon na innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła  III edycję naboru wniosków do Programu pilotażowego – Bon na innowacje.

 

Celem Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.

Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

 

Jeden przedsiębiorca może uzyskać wsparcie o wartości maksymalnej 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100 procent wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w ramach Programu, nie może ubiegać się o kolejne wsparcie.

 

Wnioski będą przyjmowane przez PARP od 5 marca do dnia 30 czerwca 2010 roku, bądź do wyczerpania środków finansowych na rok 2010. Budżet Programu w 2010 r. wynosi 8,58 mln zł. i  jest finansowany ze środków budżetu państwa.
 

LINK