Biznesowi ma być łatwiej

Ministerstwo gospodarki podejmuje działania, które mają na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Służyć temu ma rządowy Program Lepsze Regulacje 2015, powstanie Centrów Arbitrażu i Mediacji czy rozwój publicznych konsultacji.

Zdaniem wicepremiera Janusza Piechocińskiego zmiana postaw, wzrost jakości procesu legislacyjnego, a także upowszechnianie dobrych praktyk mają ważny wpływ na prowadzenie biznesu w Polsce. Wszystkie nasze działania, jak ustawy deregulacyjne, prawo działalności gospodarczej, usprawnienie  systemu wymiany informacji gospodarczych dążą do wzmocnienia otoczenia prawnego biznesu – dodał.

Program Lepsze Regulacje 2015, którego jednym z celów jest zwiększenie roli oceny skutków regulacji i konsultacji publicznych w procesie tworzenia prawa. Program ma doprowadzić do ograniczenia nadprodukcji ustaw i częstotliwości zmian legislacyjnych oraz wynikających z tych zjawisk, kosztów dla przedsiębiorców. Efektem jego realizacji ma być wzrost jakości tworzonych przepisów. – czytamy na stronie ministerstwa gospodarki.

Według ministra także wprowadzenie tzw. zasady „dwóch terminów” wprowadzania regulacji prawnych ułatwi przedsiębiorcom działalność. W myśl zasady przepisy określające warunki wykonywania działalności gospodarczej powinny wchodzić w życie tylko dwa razy w roku.
Więcej: LINK