Zmiana rozporządzenia w sprawie refundowania wynagrodzeń młodocianych pracowników

W Dzienniku Ustaw Nr 112 poz 716, z dnia 30 czerwca 2008 r. ukazała się informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zmieniająca rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie kliknij