Baza profesjonalnych ekspertów

Już niebawem, w dniach: 06 – 08. 09. 2010 roku w Iwkowej (niedaleko Tarnowa) odbędzie się kolejne szkolenie z Zadania 4 Projektu realizowane go przez Związek Rzemiosła Polskiego pt. ”Skuteczni eksperci = Efektywny dialog”, którego celem jest podniesienie umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w dialogu społecznym na wszystkich jego szczeblach. Efektem cyklu szkoleń będzie zbudowanie zespołu ekspertów Związku Rzemiosła Polskiego ds. dialogu społecznego.

 

Podczas seminarium uczestnicy będą mieli szansę zmierzyć się z rozwiązywaniem problemów, na jakie napotykają w bieżących pracach partnerzy Trójstronnej Komisji.

 

W szkoleniu weźmie udział 26 przedstawicieli z izb regionalnych.