Bariery administracyjne dla przedsiębiorców wciąż niepokoją Zwiazek Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego wysłał do Wiceministra Gospodarki Rafała Baniaka pismo, w którym przypomina swoje postulaty w sprawie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Zdaniem ZRP ustawa nadal wymaga dopracowania.

 

Związek zwrócił uwagę, że tak obszerny projekt powinien zostać uchwalony po przeprowadzeniu dodatkowych konsultacji społecznych, gdyż niemożliwe jest w tak krótkim czasie dokonanie całościowej oceny wszystkich skutków regulacji. Jest to szczególnie niepokojące w kontekście umieszczenia w jednym projekcie tak wielu zagadnień z różnych ustaw. Przykładowo sama nowelizacja Kodeksu spółek handlowych i umożliwienie przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą przekształcenia w spółki prawa handlowego to zagadnienie, które powinno być przedmiotem szczegółowej osobnej debaty. W piśmie wyrażona została obawa, że nadmierne nagromadzenie tematów oraz pośpiech legislacyjny doprowadzą do wprowadzenia nieprzemyślanych rozwiązań.


Ogólnie projekt został oceniony pozytywnie, jednak niektóre problemy istotne z punktu widzenia małego i mikro przedsiębiorcy nie zostały w nim uwzględnione. Są to:

– niekontrolowany wzrost opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, który przy wysokiej stawce czynszu staje się często bezpośrednią przyczyną zakończenia działalności przez przedsiębiorcę,
– brak rozwiązań umożliwiających udzielenie bonifikat przy wykupie gruntów i przekształcenia użytkowania wieczystego we własność także innym, oprócz osób fizycznych posiadaczom gruntów,
– doprecyzowanie (zmiana lub całkowite zniesienie) przepisów o opłacie skarbowej od złożenia pełnomocnictwa, która to opłata stanowi jedynie niewielką część dochodów gmin, a jednocześnie poprzez dowolne stosowanie przepisów przez urzędy stanowi istotne obciążenie dla przedsiębiorców jak i dla osób prywatnych,
– brak przyznania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie technikom budowlanym oraz osobom posiadającym zgodnie z przepisami o rzemiośle dyplom mistrza w zawodzie,
– unormowanie biurokratycznego systemu przywracania przedsiębiorcom  uprawnień do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

 

Więcej informacji w załączniku.