Banki spółdzielcze przyjazne MŚP

Prezes ZRP Jerzy Bartnik stwierdził, na łamach Pulsu Biznesu, że szansa na sprawne kredytowanie mikro, małych i średnich firm leży w bankach spółdzielczych.

Duże banki nie są wstanie zaspokoić potrzeb sektora MŚP. Zdaniem ekspertów Związku Rzemiosła Polskiego lukę rynkową mogą wypełnić banki spółdzielcze, które działają na mniejszą skalę i są lepiej przystosowane do realiów w jakich funkcjonują małe firmy.

Banki spółdzielcze są szansa dla MŚP, ponieważ, jak zaznaczył prezes Bartnik działają na rynku lokalnym, lepiej znają realia i kłopoty z jakimi na co dzień zmagają się przedsiębiorcy z sektora MŚP. W przeciwieństwie do banków komercyjnych nie mają też problemów z większa ilością procedur, które są naturalnym następstwem współpracy w wieloma małymi firmami.

Więcej:pb.pl
28.11.2011
Sylwia Wedziuk