W Poznaniu odbyła się konferencja „Kadry dla Inwestora”

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 23 listopada odbyła się konferencja poświęcona polityce edukacyjnej i roli szkolnictwa zawodowego w powiązaniu z rynkiem pracy.

 

„Kadry dla inwestora. Targi rzemiosła i kształcenia zawodowego” – to hasło przewodnie spotkania, którego celem było wskazanie znaczenia szkolnictwa zawodowego na rozwój gmin i powiatów. 

 

Dostępność wykwalifikowanej kadry na rynkach lokalnych ciągle jest zbyt mała. Przedsiębiorcy szukają fachowców, a szkoły nie do końca mają rozeznanie, jakich pracowników rynek pracy potrzebuje.

 

W konferencji uczestniczyły wszystkie zainteresowane tematem strony: przedsiębiorcy, rzemieślnicy, przedstawiciele samorządu lokalnego, posłowie, przedstawiciele urzędów marszałkowskich z całego kraju, Wielkopolski Kurator Oświaty. Ucestnicy zgodzili się, co do tego, że jedynie zrównoważona polityka edukacyjna oraz dostrzeżenie roli szkolnictwa zawodowego na poziomie ponadgimnazialnym może wpłynąć na poprawę rynku pracy.

 

Podczas spotkania najlepsi pracodawcy zostali wyróżnieni dorocznymi nagrodami przez Wojewódzką Komendę OHP. Organizatorami konferencji były: Ochotnicze Hufce Pracy i Związek Rzemiosła Polskiego w partnerstwie z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą i innych organizacji pracodawców. Patronat nad seminarium m.in. objęli: Minister Gospodarki, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji.