Apel ZRP do Waldemara Pawlaka w sprawie podwyżek cen energii

Związek Rzemiosła Polskiego zaapelował do Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka o podjęcie wszelkich dostępnych działań, które skutecznie zablokują podwyżkę cen energii elektrycznej na 2009 rok lub ograniczą do minimum wzrost cen.

Związek jest głęboko zaniepokojony sytuacją na rynku energii elektrycznej. Wysoki wzrost cen w 2009 roku zagraża funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw, szczególnie zaś tych o dużej energochłonności produkcji. W najgorszej sytuacji są małe firmy- piekarnie, masarnie, niewielkie zakłady przemysłu spożywczego. Przedsiębiorcy zapowiadają ograniczanie produkcji i zwalnianie pracowników. Dlatego ZRP apeluje o jak najszybszą interwencję w tej sprawie.

Szczegółowe informacje w załączniku.