Apel Rady Przedsiębiorczości sprzeciwiający się planom nałożenia na przedsiębiorców branży farmaceutycznej opłaty rocznej

Dnia 23 stycznia 2023 r. Rada Przedsiębiorczości przedstawiła Apel, w którym wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec planów nałożenia na przedsiębiorców branży farmaceutycznej opłaty rocznej, czyli nowej daniny publicznej mającej cechy podatku obrotowego.

Zdaniem Rady Przedsiębiorczości opłata roczna, którą przewiduje projekt ustawy jest niesprawiedliwa i merytorycznie nieuzasadniona. Stanowi kolejne obciążenie podmiotów zapewniających Polakom bezpieczeństwo lekowe. Obłożenie dodatkową daniną przedsiębiorców w czasach wysokiej inflacji i zbliżającego się spowolnienia gospodarczego budzi kontrowersje i oznacza dalsze pogłębienie obciążeń finansowych przedsiębiorstw farmaceutycznych.

Poniżej pełny tekst Apelu:

Apel Rady Przedsiębiorczości sprzeciwiający się planom nałożenia na przedsiębiorców branży farmaceutycznej opłaty rocznej